Anvendelse af SundSim VR på SOSU-skole viser lovende resultater! ✨⭐️

Resultaterne fra et nyt og banebrydende studie i anvendelsen af SundSim VR ved SOSU Østjylland er nu udkommet. De blev udgivet af Aarhus University lige inden jul, og kan dermed betragtes som en tidlig julegave for de, der interesserer sig for VR-teknologiens potentiale i forhold til læring. 🎁🎄

Følgende er et uddrag af de resultater der er kommet ud af forskningsprojektet:

✅ ‘[…] 45 minutters VR-træning og debriefing giver samme læringsudbytte som 150 minutters case-arbejde og debriefing for SOSU-assistent elever, der er i gang med 1. skoleperiode. VR-gruppen opnåede også samme niveau af self-efficacy og tryghed efter undervisningen som kontrolgruppen.’

✅ ‘Eleverne blev efter undervisningen også bedt om at besvare spørgsmålet: ”Hvor tryg vil du være, hvis du skulle hjælpe en borger med KOL med hjælp fra en uddannet kollega, efter dagens undervisning?” på en skal fra 1-7, hvor 1 har besvarelsen ”Ikke overbevist” og 7 har besvarelsen ”Meget overbevist”. VR-gruppen havde her et gennemsnit på 6,90 sammenlignet med kontrolgruppens 6,53 (P-værdi = 0,0407). Der er altså en statistisk signifikant forskel mellem de to grupper, der viser et højere niveau af tryghed blandt VR- gruppen.’

✅ ‘Der blev tre uger senere lavet opfølgende interviews. Eleverne fra VR-gruppen kunne huske langt størstedelen af det, de havde lært i VR. De kunne konkret beskrive, hvordan de vil håndtere en situation med en borger med KOL.’

✅ ‘På spørgsmålet ”Jeg kan lave en blodtryksmåling” var VR-gruppens gennemsnit 6,43 sammenlignet med kontrolgruppens 5,00 på en 7-punkts skala (P-værdi = 0,0415). Der er altså statistisk signifikant forskel på grupperne der sammenlignes.’

✅ ‘[…] der en tendens til, at VR-gruppen rangerer læringsudbyttet en anelse højere. En forklaring kan være, at eleverne der har modtaget VR-træning i større udstrækning oplever på egen krop, hvad det vil sige at udføre målinger i relation til TOBS på en borger.’ Nyt år – nye argumenter for at anvende VR-teknologi i skolerne med de sundhedsfaglige uddannelser.

Stort tak til Thomas Holdgård JensenIda LyngholmKatrine Mygind Bach og Vibe Aarkrog fra Aarhus Universitet for jeres arbejde på undersøgelsen og for at etablere nogle forskningsrammer, der kan arbejdes videre under og være til gavn for skolerne i deres argumentation og beslutningsproces. 💙

Ligeledes skal der lyde et stort tak til pionererne ved SOSU Østjylland, for at lade jeres undervisere og studerende indgå i studiet, og for at dele jeres oplevelser med anvendelse af SundSim VR i undervisningen. ❤

Sundsim VR udviklings blog

Læringsscenariet ‘Anatomi og Fysiologi’ er netop<br>færdiggjort

Læringsscenariet ‘Anatomi og Fysiologi’ er netop færdiggjort!

Sammen med VIA University College er vi nu blevet færdige med vores SundSim VR-scenarie ‘Anatomi og Fysiologi’, og der er nu mulighed for at udvide med flere anatomiske modeller, og spændende nye måder at lære om anatomi og fysiologi på. 💡✨

Anvendelse af SundSim VR på SOSU-skole viser<br>lovende resultater

Anvendelse af SundSim VR på SOSU-skole viser lovende resultater! ✨⭐️

Resultaterne fra et nyt og banebrydende studie i anvendelsen af SundSim VR ved SOSU Østjylland er nu udkommet. De blev udgivet af Aarhus University lige inden jul, og kan dermed betragtes som en tidlig julegave for de, der interesserer sig for VR-teknologiens potentiale i forhold til læring. 🎁🎄