Everyday Nurse

Everyday Nurse

Everyday Nurse lærer sygeplejerskestuderende at skabe overblik, prioritere og uddelegere sygepleje på en hospitalsstue.

Rammen for scenariet er en aftenvagt på et hospital fra kl 15.00 til 23.00, hvor brugeren har ansvaret for 11 patienter, der ringer efter hjælp på forskellige tidspunkter. Dette kan f.eks. være en intravenøs adgang der er stoppet til, en forbinding der skal skiftes eller en patient der skal hjælpes på toilettet. På baggrund af information om patienternes tilstand, vil der også være forudsigelige opgaver, som f.eks. udførelse af TOKS og efterfølgende vurdering af TOKS-resultatet. Derudover består vagten også af rutineopgaver, som medicingivning og madservering. Brugeren træner sin evne til at være på forkant med opgaver, og vurdere hvornår nogle skal prioteres over rutinemæssige og forudsigelige opgaver. Tidsligheden har en central rolle i scenariet, og derfor er varigheden på udførelsen af opgaverne tydeliggjort undervejs. Vagten forløber over 8 timer, men i scenariet går tiden hurtigere, og vil derfor kun tage omkring 25 min. at gennemføre.

Læringsmål

Tid det tager at gennemføre læringsscenarie: 20-30 min.

Udviklingspartnere

Vores første prioritet er at skabe en brugervenlig og yderst professionel læringsoplevelse. Derfor har vi skabt følgende ekstra oplevelser på SundSim VR-platformen.
Vores første prioritet er at skabe en brugervenlig og yderst professionel læringsoplevelse. Derfor har vi skabt følgende ekstra oplevelser på SundSim VR-platformen.

En introduktionsoplevelse

Denne oplevelse er lavet til alle, der er nye i SundSim VR og Virtual Reality generelt. Introduktionsoplevelsen er rolig og intuitiv og leder brugeren gennem forskellige simple aktiviteter, der introducerer alle måder at interagere på i SundSim VR. Brugeren vil lære:

En velkomstoplevelse

Det første man møder i SundSim VR er vores velkomstrum. Velkomstrummet er et lyst, roligt og overskueligt rum, hvor man bliver præsenteret for vores forskellige læringsscenarier og har mulighed for at gennemgå introduktionsoplevelsen.