Behandling af borger med KOL

Hjemmeobservation og
behandling af borger med KOL

Scenariet lærer brugeren at udføre TOBS på borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), samt hvilke behandlingsmuligheder der findes.

Brugeren kan vælge mellem tre professioner: SOSU-hjælper, -assistent og sygeplejerske, og med udgangspunkt i dette valg besøges borgere med forskellige grader af KOL. Brugeren udføre en TOBS ved at foretage de forskellige elementer heri og får efterfølgende mulighed for at afprøve gængse behandlingsmetoder såsom tilføring af ilt, korrekt brug af inhalator o.a. Forløbet afsluttes ved at brugeren får mulighed for at reflektere gennem spørgsmål. Det er herefter muligt at prøve læringsscenariet igen med en ny borger, som har en anden grad of KOL.

Læringsmål

Tid det tager at gennemføre læringsscenarie: 10-20 min.

Udviklingspartnere

Vores første prioritet er at skabe en brugervenlig og yderst professionel læringsoplevelse. Derfor har vi skabt følgende ekstra oplevelser på SundSim VR-platformen.
Vores første prioritet er at skabe en brugervenlig og yderst professionel læringsoplevelse. Derfor har vi skabt følgende ekstra oplevelser på SundSim VR-platformen.

En introduktionsoplevelse

Denne oplevelse er lavet til alle, der er nye i SundSim VR og Virtual Reality generelt. Introduktionsoplevelsen er rolig og intuitiv og leder brugeren gennem forskellige simple aktiviteter, der introducerer alle måder at interagere på i SundSim VR. Brugeren vil lære:

En velkomstoplevelse

Det første man møder i SundSim VR er vores velkomstrum. Velkomstrummet er et lyst, roligt og overskueligt rum, hvor man bliver præsenteret for vores forskellige læringsscenarier og har mulighed for at gennemgå introduktionsoplevelsen.