Basal Genoplivning på hospital

Basal Genoplivning på hospitalet

I dette læringsscenarie får brugeren mulighed for at lære, hvad basal genoplivning på et hospital indebærer med fokus på HLR, hjertestater og alt det en genoplivning kræver ud over dette.

Scenariet har sin begyndelse på hospitalskontoret, hvor brugeren gøres opmærksom på at en af patienterne har brug for hjælp. På vej til den aktuelle stue bliver brugeren afbrudt af en anden patient, inden der kan fortsættes til stuen, hvor det nu skal vurderes, om HLR skal påbegyndes. Mens der foretages kompressioner, møder en kollega op med en hjertestarter og fortsætter kompressionerne, mens brugeren forbereder og benytter hjertestarteren. Efter patienten vågner skal brugeren vurdere, hvad der efterfølgende skal ske med patienten.
Scenariet afsluttes med en refleksion og evaluering af de valg der blev truffet undervejs, hvor det også er muligt at læse om, hvorfor nogle valg er bedre end andre.
Undervejs i scenariet bliver brugeren bedt om at forholde sig til de pårørende, flytte sengen væk fra væggen, give patienten ilt m.m.
Som det fremgår af beskrivelsen, har det været vigtigt for os, og vores samarbejdspartnere, at scenariet afspejler virkeligheden, og ikke kun er isoleret til at omhandle korrekt udførelse af HLR.

Det er muligt at tilpasse scenariet, så man opnår den optimale læring. Det kan f.eks. være ved at tilvælge musik mens kompressioner udføres, eller om det skal gøres uden AED m.m.

Læringsmål

Tid det tager at gennemføre læringsscenarie: 10-20 minutter

Udviklingspartnere

Vores første prioritet er at skabe en brugervenlig og yderst professionel læringsoplevelse. Derfor har vi skabt følgende ekstra oplevelser på SundSim VR-platformen.
Vores første prioritet er at skabe en brugervenlig og yderst professionel læringsoplevelse. Derfor har vi skabt følgende ekstra oplevelser på SundSim VR-platformen.

En introduktionsoplevelse

Denne oplevelse er lavet til alle, der er nye i SundSim VR og Virtual Reality generelt. Introduktionsoplevelsen er rolig og intuitiv og leder brugeren gennem forskellige simple aktiviteter, der introducerer alle måder at interagere på i SundSim VR. Brugeren vil lære:

En velkomstoplevelse

Det første man møder i SundSim VR er vores velkomstrum. Velkomstrummet er et lyst, roligt og overskueligt rum, hvor man bliver præsenteret for vores forskellige læringsscenarier og har mulighed for at gennemgå introduktionsoplevelsen.